OLKWEB: Oppretting og administrering av konsulenter

Når det gjelder å legge inn konsulenter i systemet er dette tilrettelagt slik at dere selv administrerer det. Man klikker da på navnet ditt oppe til høyre, og velger "opplæringskontor".Deretter får du opp en oversikt over konsulentene (de med administratorrettigheter) i systemet, velger så menyen på konsulent og klikk "Ny konsulent".

Fyll ut informasjonen, og velg om du ønsker å sende ut velkomstmelding (standard) til den nye konsulenten. Denne inneholder informasjon om pålogging i form av passord og brukernavn, samt lenke til pålogging.
Om man ønsker å gjøre endringer på en konsulent eller fjerne han/henne fra systemet har man følgende muligheter:

Avslutt konsulent: Ved å avslutte en konsulent vil vedkommende miste tilgangen til OLKWEB umiddelbart, men vil fortsatt eksistere som historikk. Alle lærlinger med en relasjon til konsulenten vil miste denne. 


Endre konsulent: Her kan du endre personalia på konsulenten. Dette har de også mulighet til å gjøre selv. 


Endre passord: Dersom konsulenten feks har glemt sitt passord kan du som konsulent sette et nytt passord for han/henne manuelt.