Hosted exchange Android

1. Legg inn e-postadresse og passord. Klikk manuelt oppsett. 

 

 

 

 

2. Velg Microsoft Exchange Activesync.
 

 

 


3. domene\brukernavn legger du inn ditt domene\brukernavn. Eks. ctxinnit\olanord.

exchange tjener legger du inn eks. owa.onlineit.no

Sjekk også at det er krysset av for sikker tilkobling. Klientsertifikat brukes ikke.

Klikk på Neste. 

 

 

 

 

4. Klikk på OK.

 


 

 

 

 

 

5. Klikk på OK.
 

 


 

6. Her kan du endre på forskjellige kontoalternativer.

Du kan velge hva du skal synkronisere, hvor langt bakover i tid du skal ha e-post for, hvor langt fremover og bakover du skal ha kalenderdata, om data skal synkroniseres automatisk hele tiden (push) eller om du skal gjøre dette manuelt når du selv ønsker det f.eks.

Vi anbefaler at man ikke setter opp en periode for synkronisering av e-post- og kalenderdata som er lengere enn strengt tatt nødvendig. Å synkronisere over alt f.eks. vil føre til at telefonen jobber lenge og hardt og alt vil sannsynligvis gå veldig tregt.

Klikk på Neste.

 

       

 

 

 

7. Klikk på Aktiver.


 

 

 

 

 

 

8. Gi kontoen et valgfritt navn.

Klikk på Utført.

Du har nå fullført oppsettet. I løpet av noen minutter vil e-post- og kalenderdata begynne å komme inn. Hvor lang tid dette vil ta avhenger av hvor mye data du har og hastighet på telefon og nett.