Kan man svare på SMS fra OLKWEB?

Kan man svare på SMS fra OLKWEB? 

Nei, man kan ikke svare på SMS fra OLKWEB.


SMSene som sendes ut blir SMS på lik linje med andre aktører som bruker SMS kun til beskjeder o.l.