Hvem står som avsender på meldinger fra OLKWEB?

Hvem som står som avsender er avhengig av om det er SMS eller E-post. Ved SMS-utsending fra OLKWEB vil kontoret stå som avsender, i en forkortet versjon. Feks ville "opplæringskontoret Innit" vist "Innit" eller "OKINNIT" som avsender.


Hvert kontor har som regel en forkortelse, og disse blir gjerne brukt i denne sammenheng.


Ved utsending av E-post er det avsenderen sin adresse (den de benytter i OLKWEB) som vil stå som avsender.