Kan man svare på E-post fra OLKWEB?

Ja, man kan svare på E-post sendt fra OLKWEB. Det er dog viktig å nevne at fordi den som sender E-posten fra OLKWEB, blir stående som avsender, vil all respons på E-posten gå direkte til vedkommendes E-post. Svarene vil med andre ord ikke komme frem i OLKWEB.


Eksempelvis: 

Dersom en konsulent sender en e-post til en lærling, og lærlingen svarer vil svaret bli sendt til konsulentens e-postadresse, og ikke til OLKWEB. 

Det vil si at dersom en konsulent sender en e-post til en lærling, vil utsendelsen legge seg under "meldinger" på lærlingens profil, men responsen fra lærlingen vil ikke dukke opp noe annet sted enn i de to sine e-post-klienter.


OLKWEB tillater kun utsendinger, og er ikke en e-postklient for toveiskommunikasjon.