Hvorfor kan ikke en ansatt legge inn notat/journal?

En ansatt får ikke legge inn journalinnlegg, dette fordi journalinnlegg kun er beregnet for konsulenter. 

 

Dersom en ansatt ikke får lagt inn notatinnlegg, er dette fordi det er en innstilling som ikke er slått på. Det kan administereres ved å gå via navnet ditt, og "Innstillinger for OLKWEB". Under notat er det et punkt som heter "Ansatte kan opprette notater på lærlingen". Dette må være slått på for at ansatte skal kunne opprette notat. Innstillingen finnes også under "notat/journal" inne på en lærling, hvor det er en egen knapp for "innstillinger for notat/journal".