Kan lærlinger registrere notat?

En lærling kan registrere notatinnlegg på seg selv, dersom dette er slått på i innstillinger. 


Det kan administereres ved å gå via navnet ditt, og "Innstillinger for OLKWEB". Under notat er det et punkt som heter "Lærlinger kan opprette notater". Dette må være slått på for at lærlinger skal kunne opprette notat. Innstillingen finnes også under "notat/journal" inne på en lærling, hvor det er en egen knapp for "innstillinger for notat/journal".