Åpne en publisert kalender - Windows

Åpne en publisert kalender:


1) Gå til kalender. Trykk deretter på "Åpne kalender" og deretter "Fra Internett"


kalender.PNG2) Skriv inn URL til den publiserte kalenderen du ønsker å se.


     Feks: http://outlook.office365.com/owa/calendar/01679209cec24ab1a4962f532cde36ae@testdomene.no/e230b1d6757044e78a5f6c2c5fbf966a8977295586787043661/calendar.ics