Lærling mottar ikke SMS

Hvis du som lærling, eller som konsulent til en lærling, opplever at SMS ikke kommer frem kan det være følgende som er årsak til dette:

  • Det er ikke riktig mobilnummer registrert i OLKWEB?
    • Det kan ha kommet ekstrategn i mobilnummeret
  • Det kan ta noen minutter før SMSen kommer frem til mottakeren, men så lenge det ikke kommer feilmelding fra systemet blir SMSen sendt