Jeg skrev en agenda, men denne forsvinner?

Dersom du har skrevet en agenda, men ikke trykket "lagre møtedetaljer" vil ikke dett lagres. Det vil si at dersom du skriver en agenda, og klikker deg videre i systemet vil det forsvinne. 


Løsningen vil være å velge "lagre møtedetaljer" når du har gjort endringer, eller registrert data knyttet til møtetidspunkt, agenda eller varighet.