Hvordan ta i bruk Microsoft Authenticator til iPhone og Android

hhagnn17WlYJ62CS41_rzKFNvHxHXyTNnA.png

Hvordan ta i bruk Microsoft Authenticator til iPhone og Android

Authenticator er en app som gjør det enklere å bruke to-trinns autentisering. Når du har konfigurert appen vil du kunne logge inn på Office 365 ved å godkjenne innloggingen på din telefon. Du vil legge merke til at det er betraktelig enklere å benytte appen i motsetning til å taste inn en engangkode som du mottar på SMS.


Steg 1

For å konfigurere appen logger du først inn på https://myapps.microsoft.com. Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn på Office 365.


Steg 2

Trykk på Profil

dA-u6291PnP848ihZZMH_NvexK83iRax7Q.png


Steg 3

Trykk på Ytterligere sikkerhetsbekreftelse

V5oAyJ1u6AfTswjjDq1-EnlqmYZ5NSVJSQ.png


Steg 4

Huk av for Azure Authenticator-app og trykk på Konfigurere

6GOoNa1aklPJApSVrySuR9YGcD5G4euf3A.png


Steg 5

Du vil nå få opp et vindu med noen instrukser og en QR-kode. La dette vinduet stå oppe foreløpig, i mens går du til neste steg

A8R9P5-Fd_uuXar1d_pwJmzoJzb2D2jf0w.png


Steg 6

Last ned appen Microsoft Authenticator i App Store eller Google Play

b3DRSk2_UM6IIO2AOYodAMcz-ZvWcJbXLw.png


Steg 7

Start Authenticator-appen på din telefon og trykk på pluss-tegnet i høyre hjørne

WMdzh57m2FpmTeiFxSvTx_rEGtBYTteAGg.png


Steg 8

Velg Jobb eller skolekonto

52U4YLaqeXeTYYlzPFcXiSMcSN2u0_2sgw.png


Steg 9

Kameraet vil nå starte opp slik at du kan skanne QR-koden du fikk opp på PC-skjermen din i steg 5

cZC16HISlD4SrkYSgwn6F01mBnddfnRPzA.png


Steg 10

Etter kort tid vil appen være ferdig konfigurert. Du vil nå se i appen at kontoen din har blitt lagt til. I vinduet som dukket opp på PCen din skal du nå trykke på Fullført og deretter Lagre

QAcGO1fmpvBjt3I35-JRfrsU8RyfpsxVjg.png

a5RO0mDhOtCwVgKkqzI6iq5X__aofVAl7Q.png

K8QpOP3kjYqj8a5Kkf3bl4Y2X089ARvWSQ.png


Steg 11

Vi skal nå forsøke å logge inn på portalen til Office 365 ved hjelp av denne appen. Fra PCen din går du inn på https://portal.office.com. Skriv inn brukernavn og passord som vanlig og trykk på Logg på

EYbCxvT_FVuX5AWTGzNld76r2B0tl8Zc_A.png


Steg 12

Du vil se at Office 365 sender deg en SMS. Trykk nå på Bruk et annet bekreftelsesalternativ

Cdsx4j4KHVOrCek0xYbiqkWdb3-FoXLpyw.png


Steg 13

Trykk på Bruk mobilappen til å verifisere kontoen min. Du vil se at Office 365 nå venter på at du skal godkjenne innloggingen.

SGg08sLrcOBrRCHVm46g2AdBU07znaySHQ.png

tmCDnVx3i0EDGGvhQZABDU7BTh7CPamd0Q.png


Steg 14

Åpne Authenticator-appen på din mobil. Etter kort tid vil du få opp en forespørsel hvor du kan enten godkjenne eller avvise innloggingen. Trykk på Verify / Godkjenn og du vil bli logget inn på Office 365.

dxZKOvCIVqAbw_rg_uOQIt8IjafXPzq8vQ.png