Åpne en publisert kalender - Mac

1. Logg inn på webmail på https://outlook.office365.com/ og klikk på Kalenderknappen.

OWA Calendar button


2. Høyreklikk på knappen "Andre kalendere" og velg "Åpne kalender".

OWA Open Calendar


3. Lim inn URL-adressen til kalenderen du ønsker å åpne i feltet for Internett-kalender:

OWA Open Internet Calendar


4. Den publiserte kalenderen vil så dukke opp i kalendervisningen din med en egen farge og navn:

Før:

Existing calendar

Etter:

New calendar


5. Når du så åpner Outlook for Mac vil denne kalenderen vises der også med en egen farge og navn:

Outlook for Mac Wild calendar


6. Visning av den publiserte kalenderen kan skrus av eller på med haken i margen til venstre. Her kan man også slette kalenderen om ønskelig:

Delete subscribed calendar