Hvordan sette opp epost i Outlook 2016 (Mac)

hZ45ClQ5ux8PwWLghklNIEtWTW8SL689iw.png

Hvordan sette opp epost i Outlook 2016 (Mac)

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan sette opp eposten din i Outlook på Mac. Det finnes to metoder for å legge til en epostkonto i Outlook avhengig av om det er første gang du tar i bruk Outlook, eller om du allerede har en konto satt opp i Outlook.

  • Metode 1: Førstgangsoppsett i Outlook
  • Metode 2: Oppsett av ny konto dersom du allerede har tatt i bruk Outlook


Metode 1

Dersom dette er første gang du tar i bruk Outlook på din Mac vil du bli bedt om å logge deg inn med din epostadresse og passord første gang du starter programmet. Skriv inn din epostadresse og trykk på Continue


Når du har tastet inn ditt passord vil du se at Outlook forsøker å koble til Office 365


Deretter vil epostkontoen din bli lagt til. Trykk på Done dersom du ikke har flere kontoer du ønsker å legge til


Metode 2

Dersom du allerede benytter Outlook på Mac vil du ikke bli bedt om å oppgi en epostadresse når du starter programmet. Du må derfor benytte en annen metode for å legge til epostkontoen din.


Trykk først på Outlook og Preferences


Trykk deretter på Accounts i vinduet som dukker opp


I neste vindu trykker du på plusstegnet og New Account...


Du vil nå bli bedt om brukernavn og passord. Oppgi dette og trykk på Done når veiviseren er ferdig