Endre standard PDF-leser i Citrix

1) Finn et PDF-dokument og trykk med høyre musetast.2) Velg "Åpne i" og deretter "Velg Standardprogram"


3) Påse at det er haket av for "Bruke denne appen for alle .pdf-filer".

    Velg "Adobe Reader" i listen (Hvis denne ikke er synlig så velger du "Flere Alternativer" og deretter "Adobe Reader". 


4) Dokumentet vil da åpnes i riktig program