VPN med Buypass OTP (One Time Password)

A. Mange har automatisk installert VPNKlienten fra før. 


Hvis denne er tilgjengelig så ligger følgende ikon nede ved klokka:


Om dette ikke har skjedd, kan Forticlient installeres herfra:

Fortiklient for Windows

Forticlient for Mac OS


Følg instruksjonene under installasjonen, aksepter brukervilkårene og velg next. 


BuyPass må også være installert på din mobile enhet: Veileding - Installasjon og aktivering av Buypass Code


B.  VPN Profil må være konfigurert. Følg denne bruksanvisningen for å sette opp vpnprofil.1. Brukeren starter Fortklient på maskinen.

    Fyller inn epostadresse og kode fra Buypass appen


2. Start Buypass Code på telefon og trykk Lag engangskode

3. Tast PIN-kode eller fingeravtrykk..

4. Legg inn denne koden i passordfeltet til Fortiklient i punkt 1.