Installasjon og aktivering av Buypass Code (OTP)

Installasjon av Buypass Code

 

Send kodeord ID til 1960

...eller søk på Buypass Code direkte i din mobilbutikk (Apple Store, Google play etc).

Utenfor Norge, - Send ID til +47 4171 6009

 

 

 

Aktivering av Buypass Code App består av tre steg.


1) Registrer ditt mobilnummer

  • Mobilnummeret må være registrert hos Innit

 

2) Skriv inn mottatt aktiveringskode på sms

  • Dette for å bekrefte at du faktisk besitter telefonen som aktiveres


3) Opprett din egen unike PIN-kode

  •  PIN-koden settes kun første gang den aktiveres og benyttes senere ved generering av ny engangskode