Kommende vurderingssamtaler på Dashbordet

Implementert

Når jeg har laget en vurderingssamtale med dato og tid, så hadde det vært flott å få den i lista over «Kommende aktiviteter» på Dashboardet.


1 person liker denne ideen

Gode inspill. Det med vurdering har vi diskutert tidligere, og det er noe ala dette vi har hatt planer om. Denne vil vi prøve få med inn i 3.11, eller 3.12, da vi per nå har fokus på å ferdigstille tilskudd :-)

Dette er nå implementert for konsulenter.