Faglig leder - utvidet autorisasjon

I forbindelse med vårt prosjekt gjennomgående dokumentasjon og vekslingsprosjektet hvor vg2 og vg3 planen og etterhvert vg1 planen legges inn på den enkelte kandidat, har vi oppdaget at "lærer" / faglig leder ikke kan legge ut oppgavene kandidatene skal jobbe med i kommende periode. Oppgavene er knyttet til enkelte læreplanmål. Nederst på aktuell lærplan har vi opprettet et "kompetansemål" som vi har kalt "oppgaveinnleveringer". Her er det meningen at kandidatene skal kunne finne innleveringsoppgaven som er knytt mot læreplanmål de skal jobbe med i kommende periode. Lærer (faglig leder) har i dag ikke fullmakt til å legge ut sin oppgave her. Foresåvidt har vi samme problemstillingen på v3 nivå, hvor faglig leder ikke får lagt ut mappeopggaven. Alt må gå via Opplæringskontoret, og dette blir for tungvint. Kan dere åpne for den funksjonen at "lærer" eller faglig leder kan gjøre dette selv?


3 personer liker denne ideen
1 Comment

Er enig i dette. Samme utfordring har vi om faglig leder skal være med å gjøre endringer i læreplanen, f.eks sette inn/flytte delmål.

For å gjøre dette i dag må de ha tilgang som administrator og får dermed tilgang til mye unødvendig informasjon om  lærlinger og forhold som ikke er dem vedkommende.

Kunne godt tenke meg å gi faglig leder tilgang til å gjøre endringer i læreplaner.


2 personer liker dette