Vurderinger og andre møter

Ønsker å få en listevisning eller rapport på møter med lærling sammen med de vurderingssamtalene vi har. Slik at vi får en helhetlig liste over alle besøk. I kalender eller nå?
1 Comment

finnes rapport på dette. men ikke i kalender