Dokumentasjon

Ikke Tatt

Når lærling skal dokumentere rett fra dashboard, får man ikke mulighet for å dokumentere timer. Dette kan kun gjøres fra læreplan, ny dokumentasjon. alle dok.boks MÅ være like og inneholde samme muligheter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Comment

Hei Else!


Som vi pratet på telefon får man mulighet til å legge til timer på dokumentasjonen så snart man har knyttet opp kompetansemål mot dokumentasjonen :-)