Endre status på ansatt

Ikke Tatt

Kunne tenke meg muligheten til å endre status på en ansatt, dvs en faglig leder.

Hadde vært nyttig å "deaktivere" roller, slik at den ansatte ikke dukker opp i rapporten over "Aktive faglige ledere".


Ønsker ikke å slette den ansatte, da han kan bli "aktiv" igjen seinere.

1 Comment

Med tanke på at du ikke sletter den ansatte, men kun avslutter relasjonen til den ansatte i OLKWEB nå, og da kan hente han/hun opp igjen når de blir "aktive" kommer vi ikke til å ta tak i denne med det første :-) 


Skulle det vise seg å være et stort behov senere kan det evt være aktuelt å se på det på nytt da :-)