PDF av aktiviteter

Implementert

Når vi har møter utover vurderingssamtaler ønsker vi å skrive referat fra dette. Vi gjør slik vi har gjort tidligere, og skriver det inn i skriveruta på aktuell lærling i aktiviteten. For å lagre denne som en utskrift i mappa skulle vi hatt en utskriftsmulighet. Vi er ofte på steder der vi ikke benytter Pc eller er oppkoblet og vi starter da med referat fra forrige møte...


Det kommer PDF av aktivitet straks!

Du får nå hentet PDF av aktivitet