vurderinger mangler

 Alle oppsatte, men ikke gjenomførte vurderinger i olkweb 2.0 ligger ikke i olkweb 3.01