Snakkeboble på dokumentasjon

Implementert

Ved klikk på snakkeboble når det er lagt inn kommentar på dokumentasjon viser teksten kun i eit kort sekund..


Hei Bjørn!


Dette er en bug vi har rapportert inn allerede. Det gjelder kun dersom teksten brytes over flere linjer. 

Dette ble fikset opp i når vi byttet til kommentartråd :-)