Fleire kommentarer på dokumentasjon

Implementert

Ønsker mulighet for fleire (f.ex. fagleg leiar/instruktør/konsulent) å kunne legge inn eigne kommentarar til samme dokumentasjon - som viser kven som har lagt inn dei forskjellige kommentarer.


3 personer liker denne ideen

Dette er nå implementert med versjon 3.10 :-)

Hei Bjørn!

Dette er en funksjonalitet vi har planlagt å få på plass :-)