Sette av timer i vurdering

Valgene for hvor lenge en vurdering skal vare, er kun hele timer. Vi ønsker å kunne velge feks 45 min, eller 1,5 time...


1 person har dette problemet
1 Comment

Hei Ingvill,

Som tidligere nevnt er dette for å illustrere det i kalenderen. Den tar kun hele timer.