Kommentarer fra instruktør på lærlingens logg

Implementert

Kommentarer fra instruktør i lærlingens logg, er borte i den nye versjonen! 


1 person liker denne ideen
1 Comment

Dette er nå fikset opp i :-)