Vurdering og kommentarer

Implementert

Når det lages en vurdering må man inn og aktivere denne. Og man starter en vurdering ETTER at lærling og instruktør har gjort sin vurdering. Da låses vurderinga for endringer for lærling og faglig leder. Vi som opplæringskontor kan endre i bedriften vurdering....

Greit nok, men det jeg savner er en mulighet som først kommer når vurdering er startet, og dermed låst! Det er snakkebobla. Tilbakemeldinger vi har fått tidligere er at det savnes et kommentarfelt i vurderinga på hvert enkelt mål/delmål. Denne kommer først etter at vi har startet vurderinga. og kommer ikke frem når vurderinga faktisk utføres. Dette er upraktisk og gjør at kommentarfeltet ikke blir brukt til vurderinga av instruktører, men mer av oss som opplæringskontor på selve samtalen. Jatakk til begge deler"


2 personer liker denne ideen

Flott innspill! Vi er jo i revideringsfasen, så skal ta det med inn i diskusjon rundt hvordan det eventuelt kan løses. Ser dere for dere snakkeboblene ved målene, eller hadde det vært nok med et "agenda/mål for møtet"-felt i bunnen for lærling og ansatt før vurderingen "starter" (noe ala møtereferatet)?

Det er mange instruktører som ønsker seg å kunne utfylle/nyansere vurderinga både på kvart mål og i kommentarfelt til slutt. Prioritert ønske

 

snakkebobla! Der kan man kommentere mens man vurderer

 

Vi har lagt inn kommentar på vurderingsbilde. vi vurderer det du skriver.