søke på lærling

Implementert

 Skulle vært mulig å søke på bedrift i lærlingbildet, ikke kun på lærlingnavn.

1 Comment

Dette ble implementert i forrige leveranse :-)