Aktivitetsmodulen

Løst

 Når man setter opp en lærlingsamtale i aktiviteter, kommer det opp en mengde med info som oppleves som rotete. Også ordvalg som er brukt.

Eks: Beskrivelse av innlevering,og deretter beskrivelse(som er det samme som beskrivelse i det første bildet du får opp når du velger ny aktivitet) og  aktivitetskriterier.

Svært forvirrende og oppleves som rotete. samtidig er det svært uklart hvor man skal skrive referat fra disse lærlingsamtalene. Dette er samtaler utenfor vurderingsamtalene og kan ha ulikt innhold. De som er satt opp som deltakere på disse møtene Må også få tilgang til referat. Dette er noe som vi mener haster å få en løsning på.... og oppleves problematisk for oss...

1 Comment

Vi har revidert modulen siden 2015, slik at både ordlyder og design er oppdatert.