Revidering av lærlinglisten

Ikke Tatt

Det har kommet et forslag om å revidere lærlinglisten:


Jeg lurer på om det er mulig å endre visningsbilde som kommer opp når en går inn på lærlinger i olkweb. 
For å få den fulle oversikten over hvilke lærlinger som har hvilke faglige ledere og instruktører i samme bilde, hadde det vært veldig oversiktelig om en i utklippsbilde under fikk en egen kolonne for faglig leder og en egen kolonne for instruktør. 
Pr i dag så er det satt opp hvem som er konsulent, men for oss ser vi ikke nødvendigheten av at dette kommer frem i vinsingsbilde. 
Er det mulig å endre på ? 


1 person liker denne ideen

forsto ikke denne....

 

Det er et ønske om å endre på denne lærlinglisten, da de ikke ser behov for å vise konsulent i listen, men heller vil se faglig leder og instruktør.


Er det ikke plass til begge deler?

Slik grensesnittet er i dag er det ikke plass til dette, vi tar det opp til vurdering. vi ser på muligheten for at dere kan velge kolonner selv


1 person liker dette

Under nedtrekksmenyen "alle konsulenter" kan man velge hvilken konsulents lærlinger man får opp.

"Konsulenter kolonnen" bør derfor kunne erstattes med "faglig leder"?

Jeg ser hva du mener, Jørgen, men for de som har behov for å se en oversikt over alle sine lærlinger, og hvem de er tilknyttet vil det gi dårlig oversikt om vi tar bort "konsulent-kolonnen" :-)


Som nevnt av Stig her vil vi gjøre en vurderingssak på det, per nå er det ikke vist seg å være en veldig stor entusiasme for dette. Men dersom det er noe som er ønsket av flere vil det bli vurdert med brukerforumet :-)

For vår sekretær på kontoret vil bortfall av denne kolonnen ikke bli en god løsning...