Lærlingens dokumentasjon og læreplantilnytning

Implementert

Det er flere ganger til nå på mine møter med lærling og instruktør kommet opp både ønske og undring over at det ikke er mulig å redigere i lærlingens logg.

Dvs dokumentasjon som lærlingen har gjort og hektet på læreplanmål, skulle vært mulig å "reåpne" for deretter kanskje hekte på flere mål, eller endre selve dokumentasjonen. Det kan være fordi det er feil i logg, eller at andre/flere mål skulle vært hektet på. Dette kan f.eks fremkomme i våre møter hvor vi går gjennom loggen...-

1 Comment

Hei Else!


Det er fullt mulig å redigere lærlingens logg og læreplantilknytningen til den. Jeg ser at det kanskje er litt godt gjemt, men dersom man går på "dokumentasjon" på lærlingens profil, og velger datoen på dokumentasjonen (den er klikkbar), kommer man til en detaljvisning hvor det også er en "endre"-mulighet :-)