Aktivitet lærling

Ikke Tatt

 Vi legger referat fra møter i beskrivelse av møtet, slik at både lærling og faglig leder kan se dette. men ser at når lærlingen går inn for å se på referatet, kommer det ikke opp deltakere på det aktuelle møtet. Dette skulle stått. ER det mulig å få til?


Hei Else,


Mener du at de skal kunne se andre deltakere på aktiviteten i referatet?

Ser svaret til denne havnet som en sak i systemet. For ordens skyld limer jeg inn svaret til Else her :-)

"Ja for at de kan se hvem som var tilstede."

Denne er planlagt

Det blir ikke implementert at deltakere som er på en aktivitet skal kunne se hvem andre som er der, hvis det var det du siktet til, Else?

Kopierer inn svar fra Else her:

Nei ikke under påmeldt, men når aktivitet har funnet sted, for eksempel en lærlingsamtale, ønsker vi at det fremkommer hvem som var deltakere