læreplanmaler

Implementert

Savner den funksjonene at man kunne se hvilke lærlinger som var knyttet opp mot de ulike malene


Denne funksjonen kommer i leveransen som slippes i ettermiddag - så setter den som implementert :-)

Hei Else,

Dette er planlagt. Vi har dog ikke satt opp noen dato på det enda, men det ligger i loopen for ajourføring :-)