læreplanmaler

Implementert

Savner den funksjonene at man kunne se hvilke lærlinger som var knyttet opp mot de ulike malene


Hei Else,

Dette er planlagt. Vi har dog ikke satt opp noen dato på det enda, men det ligger i loopen for ajourføring :-)

Denne funksjonen kommer i leveransen som slippes i ettermiddag - så setter den som implementert :-)