Vurderingskriterier

Ikke Tatt

 Det burde vært mulig å sortere i vurderingskriterier, dvs å sortere på allerede satte vurderingskriterier. Dette hvis man allerede har laget et kriteriesett men så finner ut at det burdet vært en innimellom, så lar det seg ikke gjøre. et nytt vurderingskriterie legger seg sist...