Lærlingen si eigenvurdering synleg for instruktør/fagleg leiar

Implementert

 Det er eit unisont ønske frå faglege leierar/instruktørar som gjennomfører vurdering om å kunne sjå kolonna med lærlingen si vurdering. Det er viktig for at instruktøren skal kunne avdekke oppfatningar som treng avklaringar, informasjon, meir opplæring, veiledning osv....

Viktig funksjon med vurdering er å synleggjere kva som må jobbast vidare/meir med.


Må være en opsjon i såfall. Vi liker at de ikke er påvirket av hverandre før samtalen settes i gang.


1 person liker dette

Hei dere! Dette er en innstilling, så om du ønsker dette kan vi slå det på for deg, Bjørn! :-)

Dere kan selv nå styre innstillingene om hvem som skal se hva i vurdering, og må ikke lenger gå via Innit :-)