"Manglande fag" treng logg

Ikke Tatt

 Lærlingar som skal ha opplæring og/eller eksamen i manglande fag jobber gjerne med dette over lang tid. Tar tid før bestilling på opplæring er sendt til lærlingen får tilbud. Er det fleire manglande fag blir dei ikkje alltid tatt samtidig med eksamen samme vår/haust. Det trengs i mange tilfeller oppfølging og påminnelser frå opplæringskontoret.

Treng å ha ein logg for å halde styr på dette - og loggen bør ligge på OLKWEB.

1 Comment

Hei Bjørn,


Slik det er nå vil du finne det som er av manglende fag i en egen rapport, utover dette vil vi ikke implementere noen annen logg. I tillegg vises det på lærlingens profil så lenge de ikke har godkjent alle fagene de mangler. Men det er i hovedsak rapporten som gir den helhetlige oversikten. Rapporten viser hvilke lærlinger som mangler fag, hvilke fag de mangler og læretiden (samt e-post/navn).