Mulighet for flere mailadresser pr. person i OLK

Ikke Tatt

Hei

Vi har veldig behov for å kunne lagre mer enn en mailadresse på hver lærling i OLK slik man kan i Outlook.

De har gjerne en privat når de blir lærling, men ønsker også å motta mailene på jobmail. Denne forsvinner når de slutter, og dersom det er den eneste registerte, har vi ikke lenger mulighet for å kontakte dem.

Vi bruker mye mail til lærlingene bla. til kurspåminnelser, og disse er det fint at de også mottar privat dersom de er syke eller borte fra arbeidsplassen.


Vi ønsker å bruke OLK til hele prosessen, ikke å være nødt til å dobbeltføre i Outlook også.


Vennlig hilsen Anne Grandt


1 person liker denne ideen
1 Comment

Hei Anne,


Slik det er nå vil ikke dette bli implementert, dessverre. Vi har diskutert det internt og ser at det ligger enormt mye jobb for å kunne få til dette, men også for å få historikken på meldinger rett. I tillegg ser vi for oss en mengde henvendelser fra lærlinger som er usikre på hvilken e-post de har registrert som brukernavn.


Det enkleste vil rett og slett være å endre e-posten deres, eller få dem til å gjøre dette selv, slik at dere kan holde kontakten med dem både før, under og etter de får jobbmail :-)