Mulighet til å registrere kontaktinformasjon til pårørende

Det er rapportert inn et ønske om å kunne registrere et felt for kontaktinformasjon til pårørende knyttet til lærlingen ved oppretting. 


1 person liker denne ideen

Viktig at dette ikke blir et obligatorisk felt, men et felt man kan benytte seg av. Vi har et ønske om at alt vi trenger å vite om lærlingen er på OLK slik at vi kan logge inn uansett hvor vi er.  Slik det er i dag må jeg inn på hjemmekontor løsning eller fysisk inn på kontoret for å finne opplysninger om nærmeste pårørende. Vet ikke hvordan det er for andre, men i kommunen er vi pliktig til å etterspør pårørende informasjon.

Blir ikke implementert i denne omgang. Om det er noe flere ser et behov for vil det vurderes på nytt igjen.