Mulighet til å registrere kontaktinformasjon til pårørende

Det er rapportert inn et ønske om å kunne registrere et felt for kontaktinformasjon til pårørende knyttet til lærlingen ved oppretting. 


1 person liker denne ideen

Blir ikke implementert i denne omgang. Om det er noe flere ser et behov for vil det vurderes på nytt igjen.

Viktig at dette ikke blir et obligatorisk felt, men et felt man kan benytte seg av. Vi har et ønske om at alt vi trenger å vite om lærlingen er på OLK slik at vi kan logge inn uansett hvor vi er.  Slik det er i dag må jeg inn på hjemmekontor løsning eller fysisk inn på kontoret for å finne opplysninger om nærmeste pårørende. Vet ikke hvordan det er for andre, men i kommunen er vi pliktig til å etterspør pårørende informasjon.