Kan det la seg gjøre å få inn i auto lærebedriften på prøvested, og oss som lærebedrift?

Implementert
Hei, igjenJ
Mulig det er ulike måter å gjøre dette på, og mulig det ikke lar seg gjøre men jeg prøver likevel.
Vårt system for oppmelding er som følgende:
Lærebedriften det er vi- så når jeg velger
Så velger jeg opplæringskontor, so far so godJ
Så kommer vi til prøvested, det er lærebedriften!
Endrer jeg der, endres også bilde 1 seg, slik som over
Kan det la seg gjøre å få inn i auto lærebedriften på prøvested, og oss som lærebedrift?
 
 
Med vennlig hilsen
 
Else Bohlin
Opplæringskontoret Nord-Helgeland
Tlf:     959 03 437
Mail:  else@velgrett.no
Med vennlig hilsen
 
logo til bruk i epost
 
 
 
 

1 person liker denne ideen