Dashbordelementet "Læreplanmål som venter godkjenning"; vise kompetansemål om delmål

Implementert

Vi har fått rapportert inn et ønske om at dashbordelementet "Læreplanmål som venter godkjenning" på en eller annen måte burde vise hvilket kompetansemål målet ligger under, dersom det er et delmål i listen og skal godkjennes.

1 Comment

Dette vises nå i visningsvinduet dersom man klikker for å se dokumentasjonen knyttet til målet.