Knapp for å vise/skjule delmål i vurderingsskjema

Implementert

 Ved oppretting (og under oppsummering) av vurderingsskjema hadde det vært fint å ha en knapp for å vise/skjule delmål, på samme måte som i læreplanen.


3 personer liker denne ideen

Dette er nå implementert :-)


1 person liker dette

Hei! har det ikke vært bedre om delmålene er fremme når man trykker på læreplan og vurdering og heller velge disse bort ved å trykke på vise/skjule delmål..Skulle gjerne sett at det hadde vært slik. ;-)