Redigere aktivitet - slutt-tidspunkt blir feil

Løst

Når du skal redigere aktivitet, blir ikkje registrert tid for aktivitetsslutt henta inn. I staden blir det lagt inn tidspunkt ein time etter starttidspunktet. Det betyr at redigering av aktivitet sannsynlegvis fører til at slutt-tidspunktet blir feil (hvis det ikkje var nettopp det du skulle endre...).


Sti: "Aktiviteter" -> Menyknapp i ruta "Aktivitetsdetaljer" -> "Endre aktivitet"


1 person har dette problemet

Jeg fikk opplyst at dette skulle bli løst, slik at det var i orden etter 15.8.16, men problemet er der fremdeles, dessverre! KAn det fikses??

 

Hei,


Beklager at denne feilen, men dette er iallefall nå rettet opp.


Ha en god dag videre.