Redigere aktivitet - slutt-tidspunkt blir feil

Solved

Når du skal redigere aktivitet, blir ikkje registrert tid for aktivitetsslutt henta inn. I staden blir det lagt inn tidspunkt ein time etter starttidspunktet. Det betyr at redigering av aktivitet sannsynlegvis fører til at slutt-tidspunktet blir feil (hvis det ikkje var nettopp det du skulle endre...).


Sti: "Aktiviteter" -> Menyknapp i ruta "Aktivitetsdetaljer" -> "Endre aktivitet"


1 person har dette problemet

Hei,


Beklager at denne feilen, men dette er iallefall nå rettet opp.


Ha en god dag videre.

Jeg fikk opplyst at dette skulle bli løst, slik at det var i orden etter 15.8.16, men problemet er der fremdeles, dessverre! KAn det fikses??