Aktivitet - kobling til læringsmål

Ved planlegging av aktivitet bør det gå an å knyte mål i læreplanen til aktiviteten.


Denne tilknytinga kan gjerne òg fungere som standardvalg for ei eventuell innlevering (ferdig avkryssa på innleveringa), men slik at lærlingen kan endre på dette dersom han/ho meiner at oppgåva (slik den er gjennomført) dekkjer andre mål enn det instruktør har meint ved oppretting av aktiviteten.


7 personer liker denne ideen
1 Comment

Det er mulig å knytte oppgaver/innlevering opp mot læreplan mål i den nye "minifagprøve"-modulen som kom nå i januar :-)