Godkjent oppmelding

Implementert

 I fanen oversikt på lærling får man opp innfo i om bedrift, tilknytninger og lærekontrakt. I boksen lærekontrakt skulle det fremkommet når kandidaten var oppmeldt , og eventuelt når oppmelding var godkjent, slik det var i tidligere versjon. Nå ser vi kun et tall, og må klikke på fag/svenneårøvefanen for å se dato for oppmelding og eventuellt om oppmelding er godkjent hos fylkeskommunen

1 Comment

Denne kom på plass tidligere i måneden :-)