Fakturaadresse til medlemsbedrifter

Implementert

Treng å kunne registrere fakturaadresse til våre medlemsbedrifter. Ønsker òg å kunne ta ut rapport/liste på bedriftsopplysninger med kontaktperson


2 personer liker denne ideen

Hei Bjørn,

Per nå er ikke fakturaadresse noe implementerer. Dersom det skulle være et behov for flere vil vi se nærmere på dette. En rapport som du snakker om kan vi eventuelt vurdere å legge inn et filter på kontakt person i en liste, slik som vi nevner på her: https://kundeservice.innit.no/discussions/topics/8000005771 

Fakturaadresse på bedrift kom i versjon 3.18. Du kan lese mer om den her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-318/olkweb-318-delrelease.html :-)