Minifagprøver

 ER ikke helt fornøyd med hvordan vi og bedrifter kan opprette mininfagprøver, hvordan lærlinger besvarer disse, og hvordan rett person kan vurdere disse.

NFK har i mange år jobbet med arbeidsoppgaver med vurdering, og dette har fungert meget bra. i olkweb er aktivitetsmodulen noe uryddig i forhold til dette. Ønsker å få noen flere tekstbokser slik at det blir mere ryddig.

  1. beskrivelse av oppgaven - legges inn av instruktør/faglig leder
  2. vurderingskriterier - legges inn i egen boks av faglig leder/isntruktør
  3. lærlingen besvarer oppgaven/ planlegger praktisk oppgave, og får tilgang til å legge ved læreplanmål
  4. en boks hvor lærlingen kan gjøre egenvurdering/refleksjon
  5. boks for dokumentasjon av oppgaven, her kan lærling laste opp bilder, skjema eller skrive en kort tekst
  6. en boks hvor instruktør faglig leder legger inn kommentar sammens med karakter
  7. det må være mulig tilslutt å signere, slik som det er i vurderingen, låse oppgaven. når det er gjort kan vi printe ut en PDF
  8. alle bokser må ha mulighet for opplasting av filer

Lett! Tessa, dette fikser du!1 person liker denne ideen
1 Comment

Sykt bra forslag!!