Vedlegg til søknader overføres ikke til OLK3

Implementert

 Når vi har overført søkere fra Aspirant til OLK3 (Som forøvrig henger seg hver gang, og må gjøres av Innit) følger ikke vedlegg med. Vi har stort behov for at disse også følger med, slik at vi kan oppbevare kompetansebevis m.m. samlet under lærlingen.


Knappen i Aspirat GÅ TIL OLKWEB fungerer heller ikke.

1 Comment

Overføring av bedrifter og lærlinger fungerer greit nå, men vedleggende skulle vi gjerne hatt med over. Vi trenger ofte å vedlegge vitnemål m.m. til kontrakter, og det hadde vært fint å kunne ha alt på et sted. De kan godt ligge under Notat, tidligere da vi gjorde arbeidet med søkere manuelt, arkiverte vi alle vedlegg under notat, slik at de også selv kan se kontrakter og vitnemål m.m.