Grupper

Ikke Tatt

Vi har brukt grupper aktivt, da dette gir mange filtreringsmuligheter, og jeg ser det er lagt opp til dette i OLK3. MEn kan man få en mulighet for å SLÅ SAMMEN grupper?


For eksempel har vi gruppe for lærlinger pr fag pr år. Det hadde vært interresant å kunne legge dem over i en gruppe "tidligere lærlinger" når de er ferdige.

1 Comment

Hei Anne,


Det vil ikke bli mulig å slå sammen grupper i denne omgang. Om det skulle vise seg å være et stort behov for flere ved en senere anledning vil vi måtte gjøre en ny vurdering av det da.


Det vi ser er at mange lar gruppene bli liggende som historisk data, feks fortsatt har grupper, med lærlingene fra eksempelvis "Helse oppstart 2012", selv om lærlingene er ferdig med løpet sitt.


På den andre siden ser vi også at noen velger å fjerne utgåtte lærlinger fra grupper. Alle tidligere lærlinger blir uansett også liggende under "inaktive" lærlinger, om det er den statistikken du søker :-) Det kan du finne både i lærlinglisten, men også i rapporten "lærlingstatistikk" hvor du kan velge å se kun inaktive.