Kontakthistorikk

Implementert

Det hadde vært fantastisk med en kontakthistorikk, en oversikt over alle sms og epost som er sendt fra OLKWEB

1 Comment

Hei Anne,


Du finner informasjon om hvilke SMS og E-poster som du selv har sendt inne i meldingssenteret. Ellers så finner du alle meldinger en lærling har mottatt inne på hver enkelt lærling sin profil under "meldinger" :-)